Valprogram 2021 (klicka här)


Förtroendevalda 2018-2021 ; Kalender ; Adresslista ; Medlemskap; Valet 2017 ; Valet 2013;
Våra stadgar är Stadgar-för-föreningen2014 . Vår värdegrund
Länkar: Boo församling; Församlingsinstruktion; Detta går din kyrkoavgift till; Borgerligt alternativ i Stockholms stift; Borgerligt alternativs riks-sida; Bli medlem

i föreningens styrelse ingår: ordförande Kenneth Hertzman, vice ordförande Madeleine Jildeteg, sekreterare Ingmar Berthelsen, kassör Ulla Nilsdotter, Lars Jildeteg

fullmäktigegruppens styrelse är: ordförande Kenneth Hertzman, vice ordförande Lars Jildeteg

Hela föreningsstyrelsen nås med e-posten borgaboo@googlegroups.com - sidan är uppdaterad den 29 november 2021