Valprogram 2017 (klicka här)


Förtroendevalda 2018-2021 ; Kalender ; Adresslista ; Medlemskap; BLADET ; Valet 2017 ; Valet 2013; Årsmöteshandlingar 6 feb 2017; Årsmöteshandlingar 5 feb 2018
Vi finns på Facebook. Våra stadgar är Stadgar-för-föreningen2014 . Vår värdegrund
Länkar: Boo församling; Församlingsinstruktion; Detta går din kyrkoavgift till; Borgerligt alternativ i Stockholms stift; Borgerligt alternativs riks-sida

i föreningens styrelse ingår: ordförande Kenneth Hertzman, vice ordförande Bo Norinder, sekreterare Ingmar Berthelsen, kassör Ulla Nilsdotter, Lars Jildeteg

fullmäktigegruppens styrelse är: ordförande Kenneth Hertzman, vice ordförande Bo Norinder, ledamot Ulla Stark

Hela föreningsstyrelsen nås med e-posten borgaboo@googlegroups.com - sidan är uppdaterad den 18 mars 2018