Borgerligt alternativ i Boo församling

Möten med Borgerligt alternativ i Boo församling är öppna för medlemmar.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna.

Föreningens möten avhålls normalt i biblioteket i Kyrkans hus


2018

måndagen den 5 februari 18.30 Årsmöte och gruppmöte inför KR. Landgång serveras till den som anmäler sig före kl 12 den 1 februari.

måndagen den 16 april 18.30 gruppmöte inför KR

onsdagen den 16 maj 19.00 kyrkofullmäktige

måndagen den 28 maj 18.30 gruppmöte inför KR

måndagen den 27 augusti 18.30 gruppmöte inför KR

måndagen den 17 september 18.30 gruppmöte inför KR

måndagen den 22 oktober 18.30 gruppmöte inför KR

onsdagen den 14 november 19.00 kyrkofullmäktige

måndagen den 19 november 18.30 gruppmöte inför KRuppdaterad 25 januari 2018 av ingmar.berthelsen(kanelbulle)gmail.com 0702 95 63 10